Lood vervangen


Lood is een vereiste boven een aanbouw of gevelonderbreking. Gebreken in het lood, voeg- en spouwlood, zijn een veel voorkomende oorzaak van lekkage. De waterkering moet op de juiste manier zijn aangebracht waardoor het water via het lood wordt gekeerd. De veel voorkomende gebreken in loodslabbe zijn:

Scheuren 

Loodslabbe mogen niet te lang zijn wegens kans op scheuren. Dit kan ook gebeuren in de spouw.

Te minimaal diep voeglood

Als het voeg lood ingeslepen is, en niet gemonteerd op de binnenmuur, bestaat de kans dat bij geveldoorslag het water achter het lood naar binnen treedt. Hierdoor kan hevige schade ontstaan zoals beschadiging aan de binnenzijde van de woning. Denk hieraan stuc- en schilderwerk.

Vlak lood in de spouw 

Bij vlak lood kan de waterkering vol komen te staan. Hierdoor zal de kans op lekkage toenemen.